Az érzelmi egyensúly megteremtésének gyakorlata

2024.07.08
Az érzelmileg fontos és jelentéktelen dolgok megkülönböztetése, és az érzelmi egyensúly megteremtésének gyakorlata a személyes érzelmi reakciók megismerését és a közöttük lévő rendteremtést jelenti. 

A személyes érzelmi értékrendünk feltárása és befolyásolásának gyakorlata egy erőteljes hatású, következetességet igénylő, önfeltáró, önismereti munka, amely legalább három, de inkább hat hónapig tartson.

Minden este, visszatekintve az adott napunkra, készítsünk rövid emlékeztető feljegyzéseket azokról az eseményekről, amelyek a nap során erős érzelmeket váltottak ki belőlünk.

Egy hét elteltével visszaolvasva a feljegyzéseket, figyeljük meg magunkban, hogy melyek azok a történések, amelyekre még érzelmileg reagálunk: továbbra is felizgatnak, örömet vagy bánatot okoznak. Ezeket hagyjuk a listában, azokat pedig, amelyek már közömbösek számunkra kihúzzuk.

Egy hónap elteltével olvassuk át az elmúlt időszak érzelmileg fontos eseményeit, és járjunk el a fentiek szerint: csak azokat az eseményeket hagyjuk bent, amelyek még mindig érzelmi reakciót váltanak ki bennünk.

A ciklus vagy a félév elteltével menjünk végig a teljes feljegyzés sorozaton. Ami még félév után is még erős érzelmeket vált ki belőlünk, az a számunkra igazán fontos történés, a többi csak epizód volt.

A gyakorlat megmutatja, hogy milyen kevés az érzelmileg valóban fontos esemény az életünkben, és milyen sok dolgon izgatjuk fel magunkat fölöslegesen. A megkülönböztetés gyakorlatával elérhetjük azt is, hogy már a jeletkezésük pillanatában felismerjük és elkülönítjük az érzelmileg fontos, lényeges eseményeket a lényegtelentől. A meginduló reaktív érzelmek gyorsabban fékeződhetnek. Képet kaphatunk azokról azokról az esemény típusokról, mintazatokról, amelyekre érzékenyebbek vagyunk, amelyek átmenetileg felizgatnak bennünket, és amelyek valóban mélyen érintik az érzelmi világunkat.

Popper Péter: A belső utak könyve alapján