Hozzátartozói csoport

A család generációkon átívelő kapcsolatok szövevénye, amely alapjaiban határozza meg sorsunkat, természetünket, céljainkat, lehetőségünket az életünkben. Mindannyian családi rendszerbe születünk, még akkor is, ha az "csonka" család, "szétesett" család, vagy diszfunkcionálisan működő, ahol a családtagok szerepe, felelősségvállalása hiányos. Születésünktől kezdve meghatározó számunkra az a családi miliő, amelyben élünk. Szükségünk van egymásra ahhoz, hogy egészséges, harmonikus életet éljünk, a képességeink szerint kibontakozhassunk, hogy "jól működjünk". Szerencsés esetben a származási családunkról leválva új családot alapíthatunk és támogató családtagokkal körbevéve élünk, fejlődünk, egymást segítve, bátorítva az élet kihívásaiban.

A Lélek Terében havi egy alkalommal fókusz orientált, moderált csoport működik, olyan családtagok, hozzátartozók részére, ahol függő jellegű viselkedés, valamilyen szerhasználat, főként alkohol vagy drog probléma áll fenn.

A csoport szakmaiságára a rendszer-szemléletű terápiás megközelítés jellemző, amely szerint a családban megjelenő szerhasználatot, a családi rendszer működészavarának, instabilitásának egyik fő tüneteként értékeljük. A függőség e szerint a nézőpont szerint családi betegség. A kontroll és a kontroll illúziója az egész rendszert átható, kölcsönös függőségi mezővé alakul a családtagok között. A függő családokban tudattalanul olyan viselkedésminták, szerepfelvételek (pl. bűnbak, bohóc, a hős stb.), destruktív játszmák alakulnak ki, amelyek paradox módon elősegítik a további szerhasználatot.

A felépülésben fontos a családtagok aktív közreműködése, így az alábbiak fontosak a segítő munka során:

  • A szerhasználatot megelőző családi viszonyok, és a következtében létrejött családi változások egyaránt fontos szerepet játszanak;
  • A család akkor is "jelen van" egy terápiás ülésen, ha csak egy tagja képviseli;
  • A szerhasználó magatartás megváltoztatása eredményesebb, ha a család is részt vesz benne, akár úgy, hogy hozzátartozói csoporthoz kapcsolódva dolgozik a probléma megértésén, önismereti szempontból feldolgozva mindazt, amit tanul. A hozzátartozók viselkedés változása elősegítheti azt, hogy a szerhasználó családtag segítséget kérjen, ezáltal a családi rendszer egészében elinduljon egy pozitív változás;

Így a csoport lehetőséget biztosít azoknak a hozzátartozóknak, akiknek a családjában valamilyen függő viselkedés van, hogy egy megértő közegben osztozzon a problémán, segítséget, támogatást kapjon a megoldásokhoz, a gyógyuláshoz.

A csoport céljai többek között:

  • annak megértése, hogy a kodependens kapcsolati minták, a kontrolláló magatartás hogyan tartja fenn a szerhasználatot;
  • ezeket a kodependens mintákat hogyan ismerhetjük fel, hogyan tudatosíthatjuk, hogyan válhatunk ön-reflexívebbé;
  • a csoport lehetőséget ad a probléma szempontjából adekvát nevelési tanácsok (határok szabása, szabályok állítása, következetesség) megosztására és a kommunikációs stílus javítására is (közléssorompók felismerése, bűntudatkeltés, negatív kritika helyett pozitív én-üzenetek alkalmazása);
  • információnyújtás: a szerhasználati szokásokról, a szerhasználat lélektanáról;
  • a szerhasználatból fakadó, családot érintő pszichés terhek - a bűntudat, a szégyen, a harag, a kapcsolódó szorongás, félelem érzet - egymással való megosztása és ezáltal a terhek csökkentése;

A csoport havi egy alkalommal, minden hónap második szerdai napján, 15:30-17:00 óra között működik. 

A csoportra előzetes bejelentkezés és rövid telefonos konzultáció szükséges.

A csoporton való részvétel díjtalan.

Bejelentkezés: +36 30 557 1763